Fundamenty

O fundamentach słów kilka…

Jednym z najbardziej istotnych elementów przy projektowaniu budynku mieszkalnego jest wybór odpowiednich fundamentów.
Decyzja o rodzaju posadowienia powinna być podjęta na podstawie:

  • warunków gruntowo-wodnych
  • ukształtowania terenu (pochyłości terenu, lokalizacja)
  • rodzaju budynku (podpiwniczenie, ilość kondygnacji)

Warunki gruntowo-wodne możemy określić na podstawie opinii wydawanej przez geologa, która jest poprzedzona badaniami na działce.
Najczęściej są to 2-3 otwory usytuowane w narożnikach, gdzie usytuowany ma być budynek celem określenia wysokości zwierciadła wody oraz rodzaju gruntu na poszczególnych głębokościach.
Poprawnie wykonana opinia geotechniczna ułatwi podjęcie decyzji o wyborze fundamentu i warto w nią zainwestować.

geodeta ożarów

Kolejnym ważnym czynnikiem jest ukształtowanie terenu, które determinuje zagłębienie fundamentu szczególnie przy dużym nachyleniu działki.
Warunki techniczne mówią, że fundament musi być zagłębiony w gruncie rodzimym poniżej strefy przymarzania gruntu. Dla różnych obszarów polski jest to inna głębokość zgodnie z rysunkiem:

geodeta opatów

Lokalizacja budynku na stoku wiąże się z wykonaniem głębokiego fundamentu wraz ze schodkami co dodatkowo zwiększy koszt budowy.
Innym czynnikiem jest lokalizacja budynku. Jeśli chcemy zlokalizować budynek bezpośrednio przy już istniejącym obiekcie należy pamiętać, aby spód fundamentu był co najmniej na wysokości fundamentu sąsiada lub niżej. Związane jest to z niekorzystnym rozkładem naprężeń (dodatkowe obciążenie sąsiedniego fundamentu).

Analizując wybór fundamentu uwzględnić należy również podpiwniczenie oraz ilość kondygnacji przez, które rozumie się nacisk na fundament co determinuje jego większy przekrój.

Rodzaje fundamentów

Ławy fundamentowe                                                                                                                Ławy fundamentowe należą do posadowienia bezpośredniego. Wykonuje się je na gruntach nośnych przy niskim poziomie wód gruntowych . Zbrojenie najczęściej pręty o średnicy 12 – 16 mm.

Fundament płytowy
Wykonywany najczęściej na gruntach wilgotnych, gdzie ławy mogłyby ulec nierównomiernemu osiadaniu. Polega na wylaniu płyty zbrojonej pod całą powierzchnią budynku.

Stopy fundamentowe
Najczęściej występują w połączeniu z rusztem fundamentowym w budynkach o konstrukcji szkieletowej słupowo-płytowej.

Pale fundamentowe
W terenach, gdzie występują gleby organiczne, osuwiska lub trudne warunki geotechniczne stosuje się pale fundamentowe wbijane na odpowiednią głębokość wystarczającą do uzyskania tarcia i oporu gruntu do przeniesienia siły działającej na pal.

geodeta sandomierz

AGB Projekt Niepołomice, Architekt Niepołomice, Geodeta Niepołomice,Architekt Staszów, Architekt Ożarów, Architekt Opatów, Architekt Sandomierz, Architekt Tarnobrzeg, Architekt Nowy Sącz, Architekt Brzesko, Architekt Wieliczka, Architekt Brzesko, Geodeta Staszów, Geodeta Ożarów, Geodeta Opatów, Geodeta Sandomierz, Geodeta Tarnobrzeg, Geodeta Nowy Sącz, Geodeta Brzesko, Geodeta Wieliczka, Geodeta Brzesko